Home

Persoonlijk leiderschap en diversiteit

Een veel gehoorde klacht bij de begeleiding van migranten en statushouders is het vinden van de juiste communicatiestijl en motivatiebronnen om een gezonde basis te leggen voor een succesvol samenwerkingstraject. Oorzaken van dit probleem liggen praktisch gezien vaak in de uiting en complicaties van de etno-cultuur ten aanzien van: ratio versus emotie, individu- versus groepsdenken, verbaal versus non-verbaal, eigen verantwoordelijkheid versus slachtoffergedrag.

Le-Succès Avenue erkent deze complicaties en wil samen met professionals van bedrijven, onderwijs, re-integratie, participatie en welzijn deze problematiek bij de bron aanpakken. We bieden een nieuw idee van Persoonlijk leiderschap & diversiteit dat ondersteund wordt door wetenschap, Social Media en dat getoetst is aan de praktijk. Le-Succès Avenue verbindt en integreert op subtiel niveau Persoonlijk leiderschap, Diversiteit en Wetenschap.

Bewustzijnsverandering

‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them’. Albert Einstein.

Met een serie workshops worden professionals bewuster gemaakt van de oorzaken die een succesvol traject in de weg kunnen staan en de invloed die zijzelf hebben. Professionals leren niet alleen signalen te herkenen, maar ook passend, authentiek en intuïtief hierop te reageren.

 
 
Wereldinspiratie
De mens raakt niet verontrust
door dingen die gebeuren,
maar door zijn beoordeling
van de dingen die gebeuren.

Epictetus
Neem contact met ons op!
Le-Succès Avenue BV
Molensteijn 3a
3454 PT De Meern

Postbus 43043
3540 AA Utrecht

Tel: 06-54297559