Home

Empowermentbureau Le-Succès: goed op weg

Ons land in beweging
Recente ontwikkelingen in Nederland brengen ongekend veel uitdagingen met zich mee: in politiek en economisch, maar ook en vooral in sociaal-maatschappelijk en psychologisch opzicht. Om die uitdagingen met succes het hoofd te bieden, zullen we antwoord moeten vinden op belangrijke vragen: welke kant willen we op met ons land, wat voor samenleving willen wij scheppen? Welke rol kunnen wij als individu of instelling hierin vervullen? Wat is ervoor nodig om in onze globaliserende en medialiserende samenleving succesvol te zijn?

Het antwoord van Le-Succès Avenue
Le-Succès werkt vanuit de overtuiging dat geluk, harmonie en succes voor iedereen bereikbaar zijn, zolang we maar over de intense wens, daadkracht en de vaardigheden beschikken deze in ons leven binnen te laten. Het Empowerment-programma van Le-Succès helpt mensen hun eigen kaders te scheppen en in hun kracht te komen als de regisseur van hun eigen leven. Want met uitdagingen als economische crises, inkrimping van overheidssteun en maatschappelijke verharding is investeren in de empowerment van mensen belangrijker dan ooit. Werken aan economische en maatschappelijke binding begint immers bij het individu en vraagt om een mentaliteitsverandering. De Succesformule van Le-Succès legt de basis voor die ontwikkeling.

 

 
 
Wereldinspiratie
Ik ben moslim
Ik ben christen
Ik ben hindoe
Immers, wij allen zijn Een.

Mahatma Gandhi
Neem contact met ons op!
Le-Succès Avenue BV
Molensteijn 3a
3454 PT De Meern

Postbus 43043
3540 AA Utrecht

Tel: 06-54297559